Atelier se zabývá zpracováním projektové dokumentace
všech kategorií pozemních staveb:

 

 • Stavby pro bydlení (bytové i rodinné domy) a rekreaci
 • Stavby pro obchod, zdravotnictví, výrobu a služby
 • Stavby pro kulturu, vzdělávání a sport
 • Developerské i individuální projekty
Atelier pro Vás zajistí přípravu Vašeho projektu ve všech jeho
fázích, zejména pak tyto činnosti:

 • Zpracování urbanistického konceptu a architektonické studie
 • Projektová dokumentace stavby (DÚR, DSP, TD, DSP, DSPS)
 • Inženýrská činnost, projednání dokumentace s orgány státní správy a zajištění všech povolení stavby
 • Zpracování návrhů interiérů
 • Zpracovnání výkazu výměr a rozpočtu, asistence pŕi výběru zhotovitele stavby
 • Autorský dozor a technický dozor investora
 • Geodetické zaměření, pasporty, dokumentace skutečného provedení
 • Program Nový panel - dotace na revitalizaci panelových domů
 • Zelená úsporám - kompletní servis od návrhu po vyřízení žádosti o dotaci
Achitektonický ateliér - interiéry, exteriéry, stavební projekty
Achitektonický ateliér - interiéry, exteriéry, stavební projekty