Profil společnosti

Atelier MANPROJEKT se zabývá především zpracováním projektové dokumentace všech kategorií pozemních staveb.

Navrhuje stavby pro bydlení rodinného i bytového typu, rekreační objekty, stavby pro obchod, zdravotnictví, výrobu i služby. Zároveň se zabývá návrhy kulturních, vzdělávacích a sportovních staveb a projektováním developerských a individuálních projektů.

Architektonická tvorba atelieru udržuje krok s moderním pojetím staveb. Během mnohaleté architektonické praxe si atelier vytvořil svůj specifický rukopis návrhů. MANPROJEKT navrhuje soudobé funkcionalistické až minimalistické stavby, avšak také tvarově rozmanité a zajímavé objekty. V moderním pojetí staveb i interiérů rád využívá při své tvorbě půdorysných i prostorových křivek.

Na své si přijdou i klienti s přáním klasické architektury, která převládá ve většině vesnických i městských usedlostí satelitního typu. Má mnoho zkušeností s návrhy objektů plně reflektující historické okolí. Samotná projekční činnost zahrnuje do svého pole působnosti také návrhy urbanistických konceptů a studií.

Atelier je schopen zabezpečit projektovou dokumentaci ve všech požadovaných úrovních. (DÚR, DSP,TD, DSP, DSPS), ale také může klientovi navrhnout pouze samotnou studii.

Pro usnadnění a urychlení uskutečnění investorského zájmu nabízí MANPROJEKT inženýrskou činnost zahrnující projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy, zajištění stavebního povolení, ohlášení stavby a územního souhlasu.

Projekční atelier se také věnuje tvorbě interiérů ve fázi návrhu i samotné realizace.

Pro lepší komunikaci se stavebními firmami, MANPROJEKT poskytuje zpracovaný výkaz výměr a orientační rozpočet.

Při vlastní realizaci nabízí poradenství investorovi, autorské i technické dozory.

V případě potřeby zajišťuje geodetické zaměření s finálním výstupem skutečného provedení stavby nebo reálných rozměrů parcely.

V rámci ekologie prostředí se atelier zapojuje do programu Nový panel a Zelená úsporám.

Profil společnosti - Architektonický ateliér Manprojekt
Profil společnosti - Architektonický ateliér Manprojekt